Важливі питання. Випуск 43. Іван Латко (словацькою мовою)

Програма «Важливі питання» дасть відповіді на все, що турбує представників національних меншин в регіоні, відкриє сторінки життя цікавих особистостей. Ужгородська спілка словаків – яка це організація? Чим вона займається? На ці та інші запитання відповість Іван Латко в програмі «Важливі питання» з Мар’яною Абель словацькою мовою.

Program «Dôležité otázky» odpovie na všetko, čo trápi predstaviteľov národnostných menšín v regióne, otvorí stránky života zaujímavých osobností.Čo je to Užhorodský spolok Slovákov? Čím sa zaoberá? Na tieto a ďalšie otázky odpovie Ivan Latko v programe «Dôležité otázky» s Marianou Abeľovou v slovenčine..