Важливі питання. Надія Мальована. Випуск 12

Програма ” Важливі питання” дасть відповідь на все, що турбує представників національних меншин краю, а також відкриє сторінки життя цікавих особистостей. Яке майбутнє після закінчення університету? Чи потрібні викладачі словацької мови на Україні? Які кваліфікаційні курси проходять викладачі у Словаччині? На ці, та інші питання нам відповість наш гість, викладач кафедри Словацької філології УжНУ – Надія Мальована.

Program «Dôležité otázky» odpovie na všetko, čo trápi predstaviteľov národnostných menšín v regióne, otvorí stránky života zaujímavých osobností. Aká je budúcnosť po ukončení univerzity? Či sú potrebne učitelia slovenského jazyka na Ukrajine? Aké vzdelávacie kurzy absolvujú ukrajinský vysokoškolsky učitelia na Slovensku? Na tieto a ďalšie otázky odpovie náša hosťa, učiteľ katedry slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity Nadija Maľovaná.