Важливі питання. Отець Віталій. Випуск 13

Програма ” Важливі питання” дасть відповідь на все, що турбує представників національних меншин краю, а також відкриє сторінки життя цікавих особистостей. Як почуватися людиною, яка присвячує своє життя, щоб допомогти тим, хто зійшов із правильного шляху? Хто або що його підтримує у волонтерській діяльності? На ці та інші питання нам відповість гість, отець Віталій.

Program «Dôležité otázky» odpovie na všetko, čo trápi predstaviteľov národnostných menšín v regióne, otvorí stránky života zaujímavých osobností. Ako byť človekom, ktorý venuje svoj život, aby pomôcť tým, ktorí zostúpili zo správnej cesty? Čo alebo kto podporuje ho v charitativnej činnosti? Na tieto a ďalšie otázky odpovie náš hosť, otec Vitalij.