Важливі питання. Випуск 35.Ігор Шинкарюк (словацькою мовою)

Програма «Важливі питання» дасть відповіді на все, що турбує представників національних меншин в регіоні, відкриє сторінки життя цікавих особистостей. Який це вид спорту Spartan Race? Як готуватися до змагань? На ці та інші запитання відповість Ігор Шинкарюк в програмі «Важливі питання» з Мар’яною Абель словацькою мовою.

Program «Dôležité otázky» odpovie na všetko, čo trápi predstaviteľov národnostných menšín v regióne, otvorí stránky života zaujímavých osobností. Čo to je za druh športu Spartan Race?Ako sa pripravovať k tejto súťaži? Na tieto a ďalšie otázky odpovie Igor Šynkariuk v programe «Dôležité otázky» s Marianou Abeľovou v slovenčine..